Aspekty renowacji - Brzmienie fortepianu, komfort gry - ciezar klawiatury

Brzmienie fortepianu, komfort gry - ciężar klawiatury

Pojecie to odnosi się do płynności, ciężkości uderzenia o klawisze, sposobu w jaki klawisze odpowiadają na uderzenia palca o klawiaturę. Fortepiany najwyższej klasy można udoskonalić w każdym aspekcie, czego nie można powiedzieć o tanich fortepianach. Istnieją jednak proste metody pozwalające znacznie ulepszyć płynność klawiatury każdego fortepianu, takie jak likwidacja luzów miedzy klawiszami a mechanizmem , regulacja uderzenia młoteczka, a także regulacja odległości, jaka pokonuje młoteczek w drodze do struny, zanim  się odbije. Trzeba jednak pamiętać, ze znaczącą poprawę płynności klawiatury uzyskać można jedynie poprzez poważne prace renowacyjne. Wynika to z faktu, ze płynność ta zależy od dwóch przeciwstawnych czynników: siły nacisku na klawisz i siły z jaka klawisz obija się, aby powrócić do pozycji wyjściowej.

 

 

 

Sila nacisku na klawisz - ciężar gry

 

Pod pojęciem tym rozumie się sile potrzebna, aby wprawić klawisz w ruch. Mierzona w jednostkach, przy wciśniętym prawym pedale, odpowiada zwykle wartości 50 g, przypadku fortepianów wielokrotnie używanych lub tez starych zaprojektowanych z lżejszą klawiatura silą ta jest często zredukowana do 40 g. Tego typu lżejsza klawiatura może odpowiadać starszemu pianiście lub tez okazyjnemu  użytkownikowi fortepianu, których sila palców jest mniejsza niż przeciętna. Wymiana młoteczków normalnie powoduje zwiększenie ciężkości klawiatury. Jednak jest to jednak tylko jedna strona medalu.